Arctic Med
Ekobutiken.se
Relationsutveckling.se

Webdesign:Accent Media

Fetter

Fetter delas i regel in i tre huvudgrupper

  • mättade fetter
  • enkelomättade fetter
  • fleromättade fetter

Mättade fetter

Mättade fettsyror består av långa kolkedjor med väteatomer bundna till kolet med enkelbindningar. COOH kallas karboylgrupp och är typisk för alla organiska syror.

Omättade fetter

C = kolatom
H = väteatom
O = syreatom
COOH = karboxylgrupp

Omättade fetter

I omättade fettsyror har väteatomer försvunnit och kolkedjan är alltså inte mättad med väte. Vid omättnadsställena binds kolatomerna samman med en dubbelbindning. Om det bara finns en dubbelbindning kallas fettsyran enkelomättad. Om det finns flera dubbelbindningar kallas fettsyran fleromättad.

Omättade fetter

Man namnger omättade fettsyror genom att tala om vid vilken kolatom den första dubbelbindningen sitter. Man utgår från kedjans omegaände. Fettsyran i figuren är alltså en Omega 3-fettsyra, dvs den första dubbelbindningen sitter vid den tredje kolatomen från omegaänden.

De bra fetterna

Mättat fett

Detta är den typ av fett som finns mycket av  i animaliska produkter, t.ex. kött mjölk och smör. Mättat fett kallas också hårt fett, eftersom det lätt stelnar. Detta beror på att kolkedjorna i mättade fettsyror är raka och därför kan packas tätt. I mättat fett finns bara enkelbindningar mellan de kolatomer som ingår. Detta gör att mättat fett är stabilt och att det inte härsknar så lätt. Det tål också värme bättre än övriga  fetter och därför är t.ex. smör ett bra fett att steka i.

Det fett som lagras som kroppsfett har mättad form. Kroppsfettet är resevbränsle och sitter skyddande runt organen och under huden och till en del också insprängt i muskulaturen. Kroppen kan själv tillverka mättat fett från kolhydrater. Det är därför den stora konsumtionen av snabba kolhydrater leder till fetma. Mättade fett har andra viktiga funktioner i kroppen.
I cellväggarna finns en stor andel fett. Dels finns de viktiga fiskfettet (Omega 3) vilket gör cellväggarna smidiga, så att de kan släppa igenom de ämnen som behöver passera ut och in. Mättade fetter ingår i ännu större mängd. De har en skyddande och stabiliserande funktion. Utan mättade fetter i cellväggarna, skulle Omega 3 fetterna lätt utsättas för syrerika föreningar och härskna!

Mättade fetter har i propagandan för den fettsnåla kosten påståtts vara en av de bovar som orsakar hjärt - kärlsjukdomarna. Den andra boven har kolesterolet påståtts vara. Båda dessa påståenden har av senare års forskning visats vara hellt felaktiga. Mättat fett är bra fett och något som människan anpassats till genom många hundratusentals år av köttätande. Faktum är, att den första föda vi får, modersmjölken, dryper av både mättade fetter och kolesterol!

Fettet i kött och mjölk från naturligt uppfödda idisslare innehåller fettsyran CLA (konjugerad linolsyra), som vid djurförsök visat sig stimulera fettförbränning och hämma upplagringen av fett i fettcellerna. Köttets innehåll av CLA kan vara en av orsakerna till att en diet som domineras av kött inte leder till fetma. CLA har också anticancerogena effekter.

Människans kropp kan även framställa CLA ur de naturliga transfettsyror, som bildas i vommen på idisslare och som vi får i oss t.ex. genom att dricka mjölk.

Källa: Corpus - Livlinan

nästa