Arctic Med
Ekobutiken.se
Relationsutveckling.se

Webdesign:Accent Media

Bra fetter, fortsättning

Omega 3 - fetterna

Omega 3 och Omega 6 är s.k. essentiella (livsnödvändiga) fettsyror. De kallas så, därför att kroppen inte själv kan bilda dem , utan de måste tillföras via födan.

Omega 3 finns framför allt i fisk, skaldjur och vattenlevande däggdjur, men även i kött från gräsuppfödda växtätare. Även i en del växter finns Omega 3-fetter, men vi människor kan endast omvandla någon enstaka procent av dessa till den långkedjade typ av Omega 3 som finns i animalisk föda och som är vad vi behöver. Växtätare både på land och i hav kan göra denna omvandling och vi kan få i oss fetterna genom att äta växtätarna. Vegetarianer och veganer utvecklar därför ofta en brist på dessa fettsyror.
Tamdjur som föds upp på i huvudsak kraftfoder ( säd ) har litet innehåll av Omega 3 och stort innehåll av Omega 6. Även odlad fisk har lägre andel Omega 3 än den vilda, om inte Omega 3 tillsätts i fiskfodret.

Omega 6 får vi i oss framför allt från de olika sädesslagen och produkter av dessa, Även potatis och potatisprodukter är en stor källa. En annan källa vars omfattning är ökande är de olika vegetabiliska oljorna och även margarinerna, eftersom margarin görs av vegetabiliska oljor.

Omega 3 är synnerligen viktig för hjärnans utveckling. I gamla tider sade man, att man blir intelligent av fisk och det är faktiskt sant. Alla däggdjur med stora hjärnor har utvecklats i marin miljö med god tillgång på långkedjade Omega 3-fettsyror. Man skulle faktiskt litet tillspetsat kunna säga, att fiskarna gjorde oss till människor!

Hjärnan består till 60% av fett. C:a 20% utgörs av  Omega 3 och Omega 6 i lika delar

Balansen mellan Omega 3 och Omega 6 är ytterst viktig.  Man räknar med att vi under stenåldersstadiet åt ungeför lika mycket av vardera. I början av 1900-talet åt vi fyra gånger så mycket Omega 6 som Omega 3 och idag uppskattar man att vi äter 20 och för vissa individer ända upp till 40 gånger så mycket Omega 6 som Omega 3!

Varför är detta så viktigt?

Omega 6 och Omega 3 använder samma enzymer. Det betyder att överskott av det ena fettet gör att det andra trängs ut. De två fettfamiljerna (det finns flera olika slags Omega 3 respektive Omega 6) har helt motsatta funktioner i kroppen. 

Omega 6 underhåller inflammationer. Inflammationer är en försvarsmekanism hos kroppen. Man kan säga att Omega 6 är en del av kroppens “katastrofförsvar”.
Omega 3 dämpar inflammationer och kan sägas tillhöra kroppens “underhållssida”.

Men inflammationer kan också vara till skada om de inte upphör, när t.ex. inträngande bakterier är nedkämpade. Då ska Omega 3 träda in och dämpa inflammationen. Men om man har ett underskott av Omega 3 jämfört med Omega 6, avstannar inte inflammationen.
Detta har svåra konsekvenser. Bildandet av blodproppar i blodkärlen börjar alltid med en inflammation i kärlväggen. Omega 6 gynnar alltså dessa inflammationer och det är rimligt att dra slutsatsen att dagens överskott av Omega 6-fetter har stor skuld i ökningen av hjärt- och kärlsjukdomar.

Även på andra sätt bidrar obalansen mellan Omega 6 och Omega 3 till hjärt- kärlsjukdomarna. Omega 6  ökar blodets förmåga att levra sig. Detta är viktigt vid en sårskada, men levringsförmågan kan också få de röda blodkropparna inne i kärlen att klumpa ihop sig. Omega 3 har förmågan att lösa sådana proppar, men har man underskott kan det alltså bidra till att proppar bildas.

Omega 6 kan alltså sägas vara tillhöra kroppens katastrofförsvar genom att det gynnar inflammationer och ökar blodets förmåga att levra sig så att sår läks.

Omega 3 kan sägas tillhöra kroppens underhållssida genom att dämpa inflammationer och lösa begynnande blodproppar.

Genom den stora överkonsumtionen av Omega 6 kan man säga att befolkningen befinner sig i ett konstant katastroftillstånd!

Här nedan följer några av Omega 3-fetternas nyttiga funktioner:

  - Viktigt för hjärnans och nervsystemets utveckling hos foster och barn.
  - Viktigt för ögonen utveckling
  - Förhindrar inflammationer i hjärta och kärl. Löser plack som annars kan utvecklas till
    proppar.
  - Bevarar minnesfunktioner hos äldre
  - lindrar eller förhindrar ögonsjukdomar, t.ex. Gula fläcken-sjukdom
  - Dämpar inflammationer i lederna
  - Antidepressivt
  - Viktigt för cellväggarnas funktion

En av dessa punkter kommenteras ytterligare här nedan:

Hjärnans utveckling

Hjärnan utvecklas som mest under den sista tredjedelen av graviditeten och de första 18 månaderna efter födseln.

Då är det ytterst viktigt att fostret/barnet har tillgång till de livsnödvändiga fetterna. Som vi tidigare sett, finns Omega 6 i överflöd. Problemet är den dåliga tilgången på Omega 3. Fostret har tillgång till de olika näringsämnena via mammans blod och barnet får dem via modersmjölken. Ett av problemen är att mycket av den fisk vi kan äta, särskilt insjöfisken, har så höga halter av dioxin, kvicksilver och andra miljögifter, att den är olämplig för gravida och småbarns-mammor att äta. Då finns möjligheten att ta Omega 3 som kosttillskott i form av fiskolja, som renats från dessa gifter.

Forskaren och läkaren Olle Haglund har visat, att de s.k. “bokstavsbarnen”, d.v.s. de barn vars symptom betecknas med en bokstavskombination, som DAMP, ADHD, Dyslexi, Autism
o.s.v., alla har brist på Omega 3.

Han säger t.ex., att om fostret inte får tillräckligt Omega 3, kan det ta fettsyran från mammans hjärna i så stor utsträckning, att hennes hjärnvolym under graviditeten sjunker så mycket som 5%! Det kan ta ända upp till 6 månader innan mamman ersatt förlusten och han menar att det kan förklara en del av de graviditetspsykoser som drabbar mödrar.

Om mamman på detta sätt dräneras på Omega 3, är det rimligt att anta att barnet får underskott även under amningen. Det är därför mycket viktigt att mödrar och blivande mödrar får tillräckligt av denna för hjärnutvecklingen så väsentliga fettsyra och det vore också lämpligt att utsträcka den rekommenderade amningsperioden till 18 månader!

Källa: Corpus - Livlinan

nästa