Arctic Med
Ekobutiken.se
Relationsutveckling.se

Webdesign:Accent Media

De dåliga fetterna

Margarinfetterna

Under människosläktets tidigare levnad var ju alla fetter naturliga, men i dag svämmar  butikernas hyllor över av produkter fulla med kemiskt tillverkade, onaturliga och för människan dåliga fetter.

Det är ett bevis på reklamens och pengarnas makt, att man lyckats övertyga människor om, att konstgjorda fetter och fetter från växtriket är nyttigare för människan, än de naturliga animaliska fetter hon ätit under hela sin utveckling.

Några ord om forskningen

Man kan bland de studier och undersökningar som gjorts hitta precis det man vill hitta. De flesta studierna bekostas av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin och de har horder av vetenskapsmän anställda, med en enda uppgift: att producera undersökningar och studier, med resultat som gynnar dessa förtags vinstutveckling.

Med en dåres envishet hävdar jag dock att det finns en studie som tar hänsyn till alla variabler och vars resultat inte kan ifrågasättas. Vad jag menar är naturens egen studie, evolutionen. Vi har under historiens gång ätit övervägande del animaliska fetter, dvs en mycket stor andel mättade fetter och fiskfetter. Av vegetabiliska fetter är kokosoljan den viktigaste. Av vår föda är det endast modersmjölken, som innehåller tillnärmelsevis lika mycket mättat fett som kokosoljan.

Vad vi inte ätit i stora mängder, är fleromättade fetter av Omega6-typ, vilka framför allt återfinns i säd och potatis och produkter av dessa. Den andra stora källan är vegetabiliska oljor (kokosoljan undantagen) och margariner.

Att man nu producerar studier, undersökningar och reklam för dessa Omega6-rika (och i margarinets fall transfettrika) fetter har inte en bakgrund i omsorg om vår hälsa, utan snarare i en omsorg om livsmedelsindustrins och läkemedelsindustrins vinster. Det är oerhört mycket billigare att producera växtbaserade ersättningar, än att producera den animaliska föda vi är anpassade till. Vinsten blir därefter!
Att vi sedan blir sjuka av eländet, ger ju klirr i läkemedelsindustrins kassa!

Låt oss ta en titt på dessa margariner och oljor!

Margarinframställning.

Hela tanken bakom margarin är att framställa en smörliknande imitation, som är billig att framställa och ge stora ekonomiska vinster.

Margarin framställs ur vegetabiliska oljor. Dessa kan utvinnas på olika sätt.

Utvinning av oljor.

Vid kallpressning av oljor sker pressningen vid lägre temperatur än 50 grader. Detta för att naturliga egenskaper hos oljan kan förändras vid högre temperatur. Olivoljor av bättre kvalitet är i regel kallpressade.

Vid varmpressning ligger temperaturen på 80-100 grader.
Vanliga industritillverkade matoljor är i regel varmpressade. Varmpressning ger större utbyte och större vinst än kallpressning

Man kan också utvinna olja genom s.k. extraktion. Detta ger ändå större utbyte än varmpressning. Man använder dö ett lösningsmedel som “drar ut” oljan ur frön o.s.v. Ett vanligt lösningsmedel är extraktionsbensin (hexan). Senare i processen försöker man minska halten av kvarvarande extraktionsbensin i det färdiga livsmedlet, men det finns alltid en gräns där man måste stanna av tekniska och ekonomiska skäl.

Därför har myndigheterna tvingats införa gränsvärden för dessa lösningsrester. I Sverige får finnas 1 mg hexan per kilo matolja eller margarin, enligt Livsmedelsverkets förordning SLVFS 1993:17.

Men det finns också andra sätt på vilket matoljor kan förorenas av bensinrester. Normalt skall livsmedel som fraktas med båt ha speciella tankar för detta, vilka noggrant rengörs. men matfettindustrin har utverkat speciella tilstånd för att frakta matoljor och fetter i tankar som tidigare innehållit bensin eller en rad andra kemikalier. Livsmedelsverket har gett tillstånd till detta. Detta tillstånd sänker naturligtvis tranportkostnaderna och ökar därigenom vinsterna. I ena riktningen tranporteras kemikalier i tankarna och i den andra oljor avsedda för margarinproduktion!

I speciella listor över “Acceptable Previous Cargoes” ( acceptabla tidigare laster ) anges ett hundratal kemiska substanser, som får finnas i tanken innan transporten av matfett och matolja. Där hittar man t.ex. bensinkolvätena hexan, heptan, pentan och nonan, liksom lösningsmedlen cyklohexan och aceton. Allt detta finns angivet i en skrivelse från Livsmedelsverket den 23/10 1995, Dnr ad 33/95.

Källa: Corpus - Livlinan

nästa