Arctic Med
Ekobutiken.se
Relationsutveckling.se

Webdesign:Accent Media

Raffinering av oljorna

För att kunna användas för tillverkning av  margarin måste oljorna genomgå en raffineringsprocess, för att ta bort färg, lukt och smak. Därefter kan man genom tillsats av färgämnen, samt parfym/aromämnen få den färg, lukt och smak man vill ha.

Bland processerna i raffineringen märks:

Behandling av oljorna med natriumhydroxid ( natronlut ).
Behandling med fosforsyra och/eller citronsyra
Behandling med blekmedel.
Behandling med hög temperatur
 

För att göra oljorna fasta används två olika processer:
Härdning ( hydrogenering ) av oljorna
Omestring av fettet

Härdning av oljorna ( Hydrogenering )

Den svåraste uppgiften för margarinindustrins kemister är att göra de flytande oljorna till ett fast fett som liknar smör.

Oljorna är flytande, därför att de innehåller enkelomättat eller fleromättat fett. Omättade fetter förekommer i s.k. cis-form. Cis-formen gör fettsyrorna böjda ( se figur nedan ). Detta gör att de inte kan packas tätt och därigenom blir oljan flytande.

Cis

Cis - form
I cis-formen ligger väteatomerna på samma sida om dubbelbindningen.
cis = samma

Härdnigen går till så, att man leder in det flytande fettet i en härdningsreaktor, sprayar det med nickelspån och blåser vätgas igenom blandningen. Reaktionen sker under stort tryck och hög temperatur. Nickel fungerar här som katalysator, dvs det underlättar och skyndar på reaktionen. En del av fettet omvandlas då till mättade fetter, dvs dubblelbindningarna försvinner och fettet mättas med väte. Mättade fetter har, som vi tidigare sett, raka kolkedjor. Detta medför att de kan packas tätare och fettet blir fastare.

Emellertid kan man inte mätta alla fettsyrorna, för då skulle margarinet bli stenhårt. Därför stoppas processen innan detta inträffat och fettet blir därför bara delvis härdat. I den del av fettet som fortfarande inte är mättat, har otrevliga saker inträffat. Cis-formen har förändrats till vad vi kallar trans-form (se figur )

Trans

T rans - form
I trans-formen ligger väteatomerna på var sin sida om dubbelbindningen.
trans = motsatt

Källa: Corpus - Livlinan

nästa