Arctic Med
Ekobutiken.se
Relationsutveckling.se

Webdesign:Accent Media

kosthållsbalans och Omega-3 nivå.

Vi erbjuder ett NYTT skandinaviskt recept för förebyggande hälsa.

Ett koncept som testar, korrigerar och bibehåller Omega -3 nivån och Fettsyrabalansen. Du kanske inte behöver inta Omega -3. Testa först och se var du ligger i Fettsyrabalansen. Det kan vara en vägledning till en hälsosam livsstil.

Fettsyrabalansen - och varför den är så viktig:

  • Fettsyrabalansen är ett mått på hur mycket vegetabiliskt fett (Omega-6) i förhållande till fiskolja (Omega-3) vi har i vår kropp.

  • Från stenåldern fram till 1850 fick vi i oss lika mycket Omega-6 som Omega-3, dvs vår Fettsyrabalans var 1:1.

  • Sedan 1950 har västvärldens Fettsyrabalans skenat iväg upp till 15:.1, dvs 15 gånger så mycket Omega-6 som Omega-3. För ungdomar är den ännu högre!

  • Under samma tidsperiod har även livsstilsjukdomarna ökat kraftigt Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att inom 10 år, kommer 70% av all sjukfrånvaro bero på problem relaterade till kost och livsstil, och hänvisar till de vanligaste sjukdomarna - hjärt- och kärlsjukdomar, muskel och ledbesvär, lättare psykiska. besvär och stressrelaterade problem.

  • Nordiska ministerrådet rekommenderar en Fettsyrabalans på mindre än 5:1, forskare menar att man skall ha en Fettsyrabalans mindre än 3:1.

  • Det här är en tidsinställd hälsobomb. Med hälsokonceptet från Oil4Life får du veta din egen Fettsyrabalans och får dosrekommendationer som ger dig en hälsosam Fettsyrabalans på 5:1 eller mindre på bara 16 veckor.

Testa din Fettsyrabalans.


Varför är det så viktigt att mäta fettsyrorna och Omega-3 nivån? Obalans av fettsyrorna Omega-6 och Omega-3 kopplas enligt forskare världen runt till ökad risk för typiska inflammatoriska sjukdomar och ett försvagat immunförsvar. En god Fettsyrabalans ökar insulinkänsligheten, något som i sin tur kan minska sockersuget. En god Fettsyrabalans minskar även kroppens signaler till att bilda fettceller.

Svaret ger dig en klar bild av dina egna värden. Analysen redovisas anonymt via internet. Du får svar på följande: Fettsyrabalansen, Omega-3 nivån i blodet, kosthållsindex samt blodprocenten av totalt 1 1 olika fettsyror.


Den moderna kosten orsakar obalans mellan Omega-6 och Omega-3 i kroppens celler. Forskare kopplar en dålig Fettsyrabalans till inflammatoriska sjukdomar. Publicerade studier rekommenderar en Fettsyrabalans som understiger 3:1 dvs ett Omega-6 värde som inte överstiger Omega-3 värdet mer än 3 ggr. Befolkningsstudier i Europa har visat ett genomsnitt på 15 gånger så mycket Omega-6 som Omega-3 i cellerna (15:1). Nordiska ministerrådets rekommenderar en Fettsyrabalans understigande 5:1.  En god fettsyrabalans är bra för hjärta/kärl, hjärnan, ögon, kan hjälpa barn med koncentrationssvårigheter, lindra PMS, främja psykisk hälsa och bidrar till att stärka immunförsvaret.