Arctic Med
Ekobutiken.se
Relationsutveckling.se

Webdesign:Accent Media

Hälsoundersökningar

 

Friskvård & Rehabilitering En Resurs För Dig
erbjuder hälsoundersökningar och kostrådgivning (lagkolhydratkost) till företag och privatpersoner. Var värdegrund i Friskvård & Rehabilitering utgår från ett holistiskt synsätt, vilket betyder att vi ser till helheten för att bidra till en god hälsa för varje patient. Vi är lyhörda för patientens uttryckliga önskemal och tankar.

BlodtryckVara hälsoundersökningar och rad baseras på en utvärdering av varje patients självuppfattning och medicinska testresultat.

Följande prover utförs:

Levervärden, blodfetter, njurvärden, giktvärde (urinsyra), CRP (infektionsmarkör), vitamin B12, vitamin D, mineraler (kalk/kalcium, natrium, kalium, magnesium, järn), ferritin (järnförrad), hormon (glukos, insulin), TSH (ämnesomsättningsprov), FT4 (sköldkörtelhormon), tumörmarkörprover CEA (mage-tarm, etc.), PSA (prostataspecifikt antigen). Blodtryck/puls, urinprov, längd, vikt, BMI, Test av Omega -3 Omega -6.

När proverna har analyserats vid Hälsovårdshemmet i Österäng skickas de tillbaka till Friskvård & Rehabilitering där leg. läkare Anders Moberg ger rekommendation och förslag till eventuella åtgärder enligt överenskommelse med patienten.

Utöver ovanstaende erbjuder vi olika paket, alt. tisd.-lörd. eller sönd.- lörd. Där ingår hälsoundersökningar, föreläsningar i kostens betydelse, information kring socker- och andra beroenden, matlagning, stresshantering. Det finns också möjlighet till fotvård, massage, dans och naturupplevelser.

Det är dina behov och önskemal som styr.

Friskvård & Rehabilitering En Resurs För Dig

Kapellgatan 4, 780 50 Vansbro. Mobil: 070-6479214.

Aukt. fotterapeut och lic. kostradgivare Åsa Lundberg

Mail: asa.lundberg@appelbo.net

www.friskvardochrehabilitering.se