Arctic Med
Ekobutiken.se
Relationsutveckling.se

Webdesign:Accent Media

Stenålderskost

Släktet homo har funnits i c:a 2,5 miljoner år. Tänk dig att  vi låter dessa 2,5 miljoner år representeras av en sträcka på 250 meter.
Jordbruket har som längst funnits i 10 000 år och på våra breddgrader ännu kortare tid. Dessa 10 000 år representeras av 1 meter på vår skala.

Den stora förändringen i vårt ätande kom när vi övergav jägar- och samlarstadiet och började idka jordbruk. Från jordbruket fick vi in kolhydrater i vår kost i en omfattning som aldrig tidigare.
Under 249 meter på vår skala har vi alltså ätit jägar- och samlardiet medan den kolhydratrika dieten från jordbruket funnits bara under den sista metern.
Potatisen kom till Sverige för c:a 300 år sedan. Det motsvarar 3 cm på vår 250-metersskala.

Jordbruksprodukterna var från början ganska grova men har raffinerats alltmer. När kvarnstenarna byttes till stålvalsar förfinades mjölet ytterligare. Samtidigt har också transportväsendet gjort det möjligt att sprida de olika kolhydratrika födoämnena över hela världen. Basfödan är nu därför snabba kolhydrater på längden, på bredden och på höjden. Med uttrycket allsidig kost, menas nu oftast att man växlar mellan olika kolhydratbaserade måltider. Detta medför att vi nu både kan vara övergödda och samtidigt ha brist på nödvändiga näringsämnen.

De officiella kostråden om en kost låg på fett och hög på kolhydrater har c:a 25 år på nacken. Det motsvarar 2,5 millimeter på vår 250-metersskala. Under denna tid har fetman bland befolkningen ökat explosionsartat. Vår kropp är fortfarande till 99,9 % densamma som stenåldersmänniskans. Vi har helt enkelt inte arvsanlag som är anpassade till den kolhydratrika kosten.

Om du klickar på undermenyerna, får du läsa om  vilken mat vi är anpassade till och  om hur några ursprungsbefolkningar på stenåldersnivå åt i verkligheten.

Källa: Corpus - Livlinan